Algemene voorwaarden

Gebruik van de website

1. Deze website, www.PuriVent.nl, (hierna de "website") is eigendom van en wordt u aangeboden door PuriVent B.V. (verder te noemen “PuriVent”) te Ede, Bonnetstraat 20b, 6718 XN (KvK nummer 64153703).
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die via de website tussen u en PuriVent tot stand komt, tenzij er door beide partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Op aankopen die worden verricht via de website zijn ook de PuriVent “verkoopvoorwaarden website” van toepassing. Deze kunt u raadplegen onder “verkoopvoorwaarden website”.

3. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw accountgegevens. Daarnaast heeft u een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw accountgegevens en wachtwoorden voor het gebruik van de PuriVent website. Indien u vermoedt dat uw accountgegevens of wachtwoorden voor de website in het bezit van derden zijn gekomen, bent u verplicht dit onmiddellijk aan PuriVent door te geven. U dient ervoor te zorgen dat uw accountgegevens volledig en accuraat zijn.

4. PuriVent zal er zorg voor dragen om de website-informatie zo accuraat en correct mogelijk weer te geven, maar kan niet garanderen dat alle informatie te allen tijde accuraat en up-to-date is. Indien u constateert dat er onjuiste informatie gedeeld wordt kunt u PuriVent daarvan op de hoogte stellen.

5. PuriVent garandeert niet dat de website te allen tijde volledig beschikbaar is. PuriVent kan de toegang tot de website zonder enige kennisgeving opschorten of beëindigen.

6. PuriVent kan de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Verkoopvoorwaarden website

Deze voorwaarden zijn herzien op 01-01-2020.

Op deze pagina, en de documenten en pagina’s waarnaar expliciet wordt verwezen vanaf deze pagina, wordt u geïnformeerd over PuriVent en de juridische voorwaarden (hierna “de voorwaarden”) waaronder de producten van PuriVent (hierna “de producten”) op de website worden aangeboden en verkocht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en PuriVent met betrekking tot de verkoop van producten aan u. U wordt verzocht om deze voorwaarden nauwkeurig door te nemen en u ervan te verzekeren dat u deze begrijpt, voordat u producten bestelt via de website. PuriVent wijst u erop dat, met het bestellen van een of meerdere producten via de website, u er mee instemt dat u gebonden bent door deze voorwaarden en de bijbehorende documenten en pagina’s waar expliciet naar is verwezen.

PuriVent raadt u aan om een kopie van deze Voorwaarden te printen of op te slaan op uw computer.

PuriVent past deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Daarom wordt u verzocht om iedere keer dat u voornemens bent om producten te bestellen via de website, deze voorwaarden te bestuderen om op de hoogte te zijn van de actuele voorwaarden op dat moment.

Deze voorwaarden en iedere overeenkomst tussen u en PuriVent zijn opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

1. Informatie PuriVent

1.1 PuriVent is een handelsnaam van KIES Professioneel B.V., dit is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64153703, gevestigd aan de Bonnetstraat 20b, 6718 XN te Ede (PuriVent), en is rechthebbende op de website en het handelen via de website van PuriVent.

2.1 Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op de website: Neem contact met ons op.

 

2. De Producten

2.1. De afbeeldingen van de producten op de website zijn voor illustratieve doeleinden opgenomen. Hoewel PuriVent zich uitermate inspant om accurate informatie te verstrekken aangaande grootte, gewicht, capaciteit, afmetingen en kleuren van de producten, kunnen er geringe afwijkingen voorkomen. PuriVent kan niet garanderen dat de weergave van de producten op uw scherm een volledig accurate weergave is van de producten.

2.2. De verpakking van de producten kan afwijken van de afbeeldingen op de website.

2.3. Alle Producten op de website worden aangeboden onder het voorbehoud van beschikbaarheid. U zult zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, indien na het plaatsen van de bestelling geconstateerd wordt dat het product niet meer voorradig is. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden.

 

3. Gebruik van de website

3.1. Het gebruik van de Website is, naast deze Voorwaarden, onderhevig aan de Algemene Website voorwaarden. Wij verzoeken u om ook deze voorwaarden grondig te bestuderen, aangezien dit belangrijke voorwaarden zijn, die op u van toepassing zijn.

 

4. Hoe gaat PuriVent om met uw persoonsgegevens

4.1. PuriVent verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de PuriVent Privacy statement.

 

5. Voor consumenten
Dit artikel 5 is alleen van toepassing indien u een consument bent.

5.1. Indien u een consument bent, kunt u enkel producten via de website bestellen als u tenminste 18 jaar oud bent, of uitdrukkelijke toestemming voor de bestelling heeft ontvangen van de persoon die belast is met het gezag.

5.2. Als consument heeft u recht op de conformiteit van de producten, in overeenstemming met wet en regelgeving. Voor meer informatie over uw rechten als consument verwijzen wij u naar de website www.consuwijzer.nl.

 

6. Voor zakelijke klanten
Dit artikel 6 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent

6.1. Indien u geen consument bent, bevestigt u bij het accepteren van deze voorwaarden dat u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten voor degene voor wie u producten bestelt via de website.

6.2. Deze voorwaarden en de documenten waarnaar expliciet verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst tussen u en PuriVent. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, afspraken, garanties, stellingen en overeenstemming tussen u en PuriVent met betrekking tot de producten. Aan alle mogelijk eerder genoemde afspraken kunnen geen rechten meer worden ontleend.

 

7. Hoe komt de overeenkomst tussen u en PuriVent tot stand

7.1. Het bestelproces maakt het mogelijk om bestellingen te controleren en aan te passen alvorens het versturen van de bestelling. Om deze reden wordt u verzocht om de tijd te nemen gedurende het bestelproces om iedere pagina te lezen en bij iedere stap uw bestelling te controleren.

7.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail van PuriVent, met daarin de bevestiging dat uw bestelling is ontvangen (de ontvangstbevestiging). Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dient slechts ter kennisgeving. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats op de in artikel 7.3 te beschrijven wijze.

7.3. PuriVent bevestigt de acceptatie van uw bestelling door een e-mail naar u te sturen waarin wordt bevestigd dat de producten zijn verzonden (de verzendbevestiging). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat PuriVent u de verzendbevestiging stuurt.

7.4. Indien PuriVent een product niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat het product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar is, of indien er sprake is van een foute prijsstelling zoals beschreven in artikel 11.5, zult u hierover geïnformeerd worden via e-mail. In dit geval zal de bestelling niet verwerkt worden door PuriVent. Indien u al betaald heeft voor de producten, zal PuriVent u zo snel mogelijk het volledige bedrag restitueren.

 

8. Uw consumentenrechten
Dit artikel 8 is alleen van toepassing op consumenten.
Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (het herroepingsrecht)

8.1. Het herroepingsrecht houdt in dat u als consument het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

8.2. Als consument mag u het product uitpakken en uitproberen, maar niet meer dan noodzakelijk is om het product te kunnen beoordelen. Als voorbeeld, in het geval van een filter mag u testen of de werking naar wens is door hem aan te sluiten en voor een beperkte tijd uit te proberen. Het is echter niet de bedoeling dat u het filter geheel in gebruik neemt. Indien de producten, in overeenstemming met 8.5, retour komen met zichtbare schade, slijtage of gebruikssporenmag PuriVent deze in rekening brengen door de schade te verminderen op het aankoopbedrag, in dat geval wordt alleen de restwaarde vergoed. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

8.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u PuriVent middels een ondubbelzinnige verklaring (per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tevens kunt u dit doen door uw product te retourneren met behulp van het retourformulier dat bijgevoegd zit bij uw levering. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u dit retourformulier opvragen via onze email: info@purivent.nl.

8.4. Wanneer u niet in het bezit bent van een retourformulier, kunt u zelf een schrijven toevoegen aan uw retourzending. Om uw aankoop te kunnen identificeren behoort uw verzoek tot herroeping in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
A. het referentienummer (bijvoorbeeld 1-1234567) dat staat op het aankoopbewijs dat u heeft ontvangen;
B. uw volledige achternaam en postcode.

Daarnaast dient uw verzoek te worden voorzien van uw handtekening, de datum dat u het verzoek plaatst en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. U kunt uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht per email of post richten aan onze Helpdesk middels de volgende gegevens:

Email: info@purivent.nl

Adres: Bonnetstraat 20b, 6718 XN Ede

 

8.5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht wordt u geacht de email of brief tijdig te verzenden naar PuriVent op de in artikel 8.4 vermelde gegevens, in ieder geval voor de laatste dag dat uw herroepingsrecht vervalt. Na ontvangst van uw verzoek om gebruik te maken van het herroepingsrecht ontvangt u van PuriVent instructies over het retourneren van de goederen, indien deze niet zijn meegezonden. U dient het geleverde product binnen 14 dagen terug te sturen naar PuriVent.

8.6. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen terug die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten buiten de standaard PuriVent levering) binnen 14 dagen nadat de retourzending bij PuriVent is aangekomen of u het verzendbewijs heeft aangeleverd. U wordt met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald als waarmee u de aankoop heeft gedaan. Voor de terugbetaling zal PuriVent geen kosten in rekening brengen.

De producten retourneren
8.7. Retourneren: u kunt de producten kosteloos zelf retourneren door deze terug te sturen, hiervoor kunt u gebruik maken van het retourformulier en retouretiket. Deze vindt u hier.(moet nog een link voor worden gemaakt) Verpak het artikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking. Producten die door ontoereikende verpakking beschadigd raken worden van retour/ geldteruggave uitgesloten. Vul het retourformulier volledig in en voeg deze toe in de doos. Verpakken: plak het bijgeleverde retouretiket zichtbaar op de doos. U kunt het pakket vervolgens afleveren bij een PostNL inleverpunt bij u in de buurt Uw consumentenrechten omtrent conformiteit.

8.8. Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot de conformiteit van het product. Deze rechten worden niet beperkt met deze voorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.consumtenwijzer.nl.

 

9. Levering

9.1. Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals aangegeven in de verzendbevestiging, tenzij er sprake is van overmacht (zoals beschreven in artikel 14). Indien er niet aan de verwachte leverdatum kan worden voldaan vanwege overmacht, zal er contact met u worden opgenomen over een aangepaste verwachte leverdatum.

9.2. De bezorging is afgerond na de bezorging van de producten op het door u verstrekte adres.

9.3. Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de producten.

9.4. Heeft u een verzoek ingediend bij PuriVent om uw oude apparaat te recyclen, dan wordt u verzocht om het apparaat zodanig in te pakken dat het geschikt is voor verzending. Voeg hierbij een duidelijk zichtbaar en leesbaar label aan op de verpakking, met de tekst ‘Retour voor recycling’, onder vermelding van uw ordernummer. PuriVent kan uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het opgehaald is voor recycling.

9.5. Bestellingen op de website worden alleen in Nederland en België bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de Waddeneilanden) kan langer duren dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PuriVent, via info@PuriVent.nl.

 

10. Prijs

10.1. De prijzen van de producten worden weergegeven op de website. PuriVent neemt alle redelijke maatregelen om er zeker van te zijn dat de prijzen van de producten juist zijn op het moment van publicatie. Indien u desondanks een fout ontdekt in de prijzen van de producten die u heeft besteld, kunt u artikel 11.5 raadplegen voor de consequenties hiervan.

10.2. De prijzen van de producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op uw bestelling, wanneer u reeds de verzendbevestiging van ons heeft ontvangen.

10.3. De prijs van een product is inclusief BTW (het huidige tarief en voor zover van toepassing). Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum van bezorging, zal PuriVent het door u te betalen BTW bedrag aanpassen, tenzij u de producten reeds volledig heeft betaald voordat de wijziging van het BTW tarief van kracht wordt.

10.4. De prijs van een product als weergegeven op de website is exclusief verzendkosten. Bestellingen vanaf €25 worden gratis geleverd. Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 uur worden geplaatst, worden de volgende werkdag geleverd. Hulpstukken en accessoires worden apart verzonden en worden binnen 2 werkdagen geleverd. Van tijd tot tijd hanteert PuriVent een aangepaste levertijd, dit is met name het geval tijdens feestdagen of wegens andere incidenten.

10.5. Het is altijd mogelijk dat er, ondanks alle inspanningen en onverminderd hetgeen bepaald in artikel 10.1, een aantal producten verkeerd geprijsd zijn. Indien PuriVent een fout ontdekt in de prijs van de producten die u heeft besteld, zal PuriVent u over deze onjuiste prijs informeren en krijgt u de keuze om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om uw aankoop te annuleren. Uw bestelling zal niet verwerkt worden tot uw instructies hierover zijn ontvangen. Indien het niet lukt om contact met u te leggen via de door u doorgegeven contactgegevens in het bestelproces, zal PuriVent uw bestelling als geannuleerd beschouwen en u hierover schriftelijk informeren. PuriVent maakt u er op attent dat er geen verplichting is om de producten aan u te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en u redelijkerwijs had moeten inzien dat de producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

 

11. Betaling

11.1. Betaling kan geschieden met gebruikmaking van iDeal, PayPal, Bancontact of door middel van overboeking.

11.2 Bij betaling met creditcard wordt het bedrag ten laste van de kaart pas na levering afgeschreven (betaling achteraf). Bij betaling met iDeal en PayPal wordt het bedrag onmiddellijk bij bevestiging van de bestelling afgeschreven (vooruitbetaling).

11.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

 

12. Aansprakelijkheid van PuriVent indien u een zakelijke klant bent
Dit artikel 12 is alleen van toepassing indien u een zakelijke klant bent

12.1. PuriVent levert alleen producten voor intern gebruik voor uw onderneming en u gaat ermee akkoord dat u geen van de producten zult gebruiken voor doorverkoop (online of offline), verhuur of ander zakelijk gebruik.

12.2. Niettegenstaande de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, accepteert PuriVent onder geen beding enige aansprakelijkheid die voorkomt of gerelateerd is aan een overeenkomst, inclusief nalatigheid, schending van een wettelijke bepaling, of op andere wijze gerelateerd aan de overeenkomst voor:
A. enige gederfde winst, gemiste verkopen, gemiste zakelijke activiteit of winst;
B. verlies of beschadiging van data, informatie of software;
C. verlies van zakelijke kansen;
D. verlies van voorziene besparingen;
E. verlies van goodwill; of
F. enig indirecte of verband houdende verliezen.

12.3. Met inachtneming van artikel 13.2 beperkt PuriVent haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten.

12.4. Tenzij nadrukkelijk opgenomen in de voorwaarden geeft PuriVent geen garantie en neemt zij geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten. Iedere garantie of conditie die op grond van wet, regeling of gewoonte van toepassing of geïncorporeerd zou kunnen zijn op/in deze overeenkomst wordt zoveel als wettelijk mogelijk uitgesloten. PuriVent is niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

12.5. Indien PuriVent niet voldoet aan deze voorwaarden, zal zij dit proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet van verwacht hoeft te worden (bijvoorbeeld na een economische afweging door), is PuriVent verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze voorwaarden door PuriVent. Er is sprake van een direct gevolg indien er een duidelijk causaal verband tussen de schending en de schade bestaat.

 

13. Aansprakelijkheid van PuriVent indien u een consument bent
Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien u een consument bent

13.1. De Producten zijn slechts geschikt voor huiselijk of anderszins privé gebruik en u gaat ermee akkoord dat u geen van de producten zal gebruiken voor beroepsmatige door-verkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik.

13.2. PuriVent geeft alleen garantie op producten indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in deze voorwaarden of wanneer deze wettelijk bepaald zijn, daarbuiten neemt PuriVent geen verplichtingen op zich met betrekking tot de producten.

13.3. Indien PuriVent niet voldoet aan deze voorwaarden, zal zij dit gebrek proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet wordt verwacht (bijvoorbeeld na een economische afweging), is PuriVent verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze voorwaarden. Een direct gevolg betekent een duidelijk causaal verband tussen de schending en de schade.

13.4. Voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt PuriVent haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de producten en accepteert PuriVent geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

13.5. Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument

 

14. Overmacht

14.1. PuriVent is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht.

14.2. Onder overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis waar PuriVent redelijkerwijs geen invloed op heeft. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, wanprestatie of overmacht van de toeleveranciers van PuriVent, stakingen of andere acties in de industrie door derde partijen, burgerlijke onrust, rellen, een invasie, een terroristische aanval of een dreiging daarvan, oorlog of dreiging of voorbereiding daarvan, brand, overstroming of enige andere natuurramp, een storing bij telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van de noodzakelijke vervoermiddelen, maar andere situaties kunnen ook onder overmacht vallen.

14.3. Indien zich een situatie van overmacht zicht voordoet en dit gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst
A. zult u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd worden; en
B. zal de verplichting van PuriVent uit de overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd waarbinnen deze zal nagekomen verlengd worden voor de periode waarin de situatie van overmacht gevolgen heeft voor de bezorging van de producten. PuriVent zal een nieuwe besteldatum met u overeenkomen wanneer de situatie van overmacht is geëindigd.

 

15. Communicatie tussen PuriVent en u

15.1. Wanneer er in deze voorwaarden gerefereerd wordt naar schriftelijk, wordt hiermee ook via e-mail en andere elektronische communicatie.

15.2. Indien u een consument bent:
A. kunt u zich voor het herroepen van de overeenkomst bij PuriVent terecht via de in artikel 8.2 opgenomen adressen. Uw herroeping is van kracht vanaf het moment dat u uw e-mail of brief aan heeft verzonden aan PuriVent
B. Indien u voor enige andere reden contact met ons op wil nemen, kunt u dit doen via e-mail of per post op info@PuriVent.nl of PuriVent, Bonnetstraat 20b, 6718 XN te Ede.

15.3. Indien PuriVent contact met u op dient te nemen voor een schriftelijke kennisgeving zal dit via e-mail of per post geschieden, hiervoor worden de gegevens gebruikt die u bij uw bestelling heeft opgegeven.

15.4. Indien u een zakelijke klant bent:
A. dient elke kennisgeving in verband met de overeenkomst, van u aan PuriVent, of van PuriVent aan u, schriftelijk te geschieden. De schriftelijke kennisgeving zal persoonlijk overhandigd moeten worden, per post (dat de volgende werkdag bezorgd dient te worden) of per e-mail verzonden moeten worden of op de PuriVent website geplaatst moeten worden, mits dit op het daarvoor bestemde kanaal gebeurt.
B. een schriftelijke kennisgeving wordt verondersteld te zijn ontvangen: bij persoonlijke overhandiging: op het moment dat het op ons (of uw) kantoor is geregistreerd, indien per post verzonden: uiterlijk op de tweede werkdag na het versturen van het poststuk, indien per e-mail verzonden: uiterlijk de eerste werkdag na het versturen van de e-mail en indien op onze website geplaatst: onmiddellijk, waarbij wordt aangetekend dat een kennisgeving van u aan ons alleen onmiddellijk is ontvangen indien deze kennisgeving tijdens een werkdag en tijdens kantooruren is geplaatst.

 

16. Andere belangrijke voorwaarden

16.1. PuriVent behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen PuriVent en uzelf over te dragen naar een andere organisatie (binnen of buiten de groep van PuriVent’s ondernemingen). Dit heeft geen effect op uw verplichtingen zoals vermeldt in deze voorwaarden.

16.2. U mag uw rechten en verplichtingen op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 overdragen aan een derde, indien wij daar schriftelijk mee instemmen.

16.3. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 is gesloten tussen PuriVent en u. Anders dan op grond van artikel 16.1 en 16.2 kunnen geen andere personen of organisaties aanspraak maken op enige prestatie uit hoofde van deze overeenkomst.

16.4. Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven deze Voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van deze Voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.

16.5. Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit evenmin dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van uw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van u.

16.6. Deze overeenkomst is tot stand gekomen op basis van en wordt beheerst door Nederlands recht. Enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Promoties en kortingscodes

1. Promoties op onze website zijn vaak van tijdelijke aard. PuriVent behoudt zich het recht promoties te beëindigen wanneer zij dit als gepast ziet.

2. Bij promoties die snel uitverkopen, kan het zijn dat het desbetreffende artikel uitverkocht is geraakt terwijl u toch de bestelling heeft voltooid. In dat geval kan PuriVent niet garanderen dat het desbetreffende artikel nog nageleverd kan worden. Indien het artikel voor nader te bepalen periode uitverkocht zal blijven neemt PuriVent contact met u op om dit aan te geven. Indien PuriVent een passend alternatief hiervoor ziet, zal dit aanbod aan u gedaan worden.

3. Kortingscodes zijn uitsluitend geldig bij online geplaatste bestellingen op de PuriVent webshop. De termen kortingscode en actiecode worden door elkaar gebruikt, en in dit artikel refereren beiden naar een voordeel dat te verkrijgen is door het invoeren van een code op de PuriVent webshop.

4. Acties met kortingscodes gelden niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.

5. Actiecodes geven u op het moment van bestellen recht op korting op een nieuwe bestelling die u bij PuriVent plaatst.

6. Indien een kortingscode naar de mening van PuriVent niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt PuriVent zich het recht voor de bestelling te weigeren.

7. PuriVent behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen uit te sluiten van promoties, dat betekent dat er geen kortingscodes op deze producten kunnen worden toegepast.

8. Kortingscodes zijn uitsluitend geldig voor bepaalde producten, zolang de voorraad strekt, en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

9. Per bestelling kan slechts één actiecode worden gebruikt.

10. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die bestelling is toegepast evenredig over de goederen verdeeld. De actiekorting kan niet worden gebruikt voor vervangende artikelen: indien de aanbieding nog steeds loopt op het moment dat u een product retourneert, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen en de oorspronkelijke kortingscode te gebruiken.

11. Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan wordt de waarde van de kortingscode evenredig over de goederen te worden verdeeld. Het bedrag in contanten dat hoger is dan deze waarde, verminderd met eventueel bij de oorspronkelijke bestelling in rekening gebrachte additionele kosten voor bezorging, cadeauverpakking of dergelijke, worden geretourneerd.

12. Indien de aangekondigde actie bij eventueel retourneren niet langer van toepassing is op de bestelling, behoudt PuriVent zich het recht de waarde van de aanbieding op de restitutie in mindering te brengen.

13. Kortingscodes vertegenwoordigen geen geldwaarde en zijn niet verhandelbaar of inwisselbaar voor geld of anders.