Wat is BENG?

Voor alle nieuwbouw, dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat vergunningaanvragen vanaf 1 Januari van dit jaar (2021) moeten voldoen aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Dit is bepaalt vanuit het Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). 

BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individuele te behalen eisen. Deze eisen zijn:

1. Maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
2. Maximale primaire fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar.
3. Maximale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Let wel op. De BENG eisen zijn verschillend voor ieder bouwtype!


Reactie plaatsen